ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเแหลมพันวา-เกาะโหลน อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต รวม 3 สถานี และรวบตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ บริเวณอ่าวฉลอง-เกาะบอน และแหลมพันวา-เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต รวม 2 สถานี

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน  ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเแหลมพันวา-เกาะโหลน อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต รวม 3 สถานี และรวบตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ บริเวณอ่าวฉลอง-เกาะบอน และแหลมพันวา-เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต รวม 2 สถานี

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างไมโครพลาสติกในน้ำทะเล บริเวณเแหลมพันวา-เกาะโหลน อ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต รวม 3 สถานี และรวบตัวอย่างขยะทะเลลอยน้ำ บริเวณอ่าวฉลอง-เกาะบอน และแหลมพันวา-เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ตรวม 2 สถานี ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยไมโครพลาสติก เบื้องต้นพบเศษโฟมที่สามารถสังเกตด้วยตาเปล่าจำนวนเล็กน้อย ตัวอย่างที่รวบรวมได้จะนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยดังกล่าวจะถูกใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการขยะทะเลในอนาคต