ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล หาดกะตะ ว่าพบเต่าเกยตื้นมีชีวิต ณ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล หาดกะตะ ว่าพบเต่าเกยตื้นมีชีวิต ณ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล หาดกะตะ ว่าพบเต่าเกยตื้นมีชีวิต ณ หาดกะตะ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สภาพอ่อนแรง เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงเข้าช่วยเหลือและตรวจสอบ พบเป็นเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) วัยรุ่น ไม่สามารถระบุเพศ ความยาวกระดอง 47.5 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 50 เซนติเมตร น้ำหนัก 11 กิโลกรัม ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับผอม พบภาวะขาดน้ำ ใบพายหน้าขวาขาด พบสาหร่ายปกคลุมกระดองหลังและทั่วลำตัว กระดองหลังกร่อนเปื่อยอันเนื่องมาจากภาวะทุพโภชนาการร่วมกับการติดเชื้อ และพบว่ามีคราบน้ำมันในช่องปาก เจ้าหน้าที่ศวอบ. จึงทำการกำจัดคราบน้ำมัน ร่วมกับให้ยาปฏิชีวนะ ยาลดการอักเสบและสารน้ำเพื่อประคับประคองอาการ โดยมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนทำการรักษาและพักฟื้นต่อไป