ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งพบวาฬขนาดใหญ่ จากคุณเจริญ ชนะพล ซึ่งเดินทางโดยเรือท่องเที่ยวออกจากจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี จ.พังงา โดยพบวาฬพื้นที่ตำบลพรุใน ทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งพบวาฬขนาดใหญ่ จากคุณเจริญ ชนะพล ซึ่งเดินทางโดยเรือท่องเที่ยวออกจากจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี จ.พังงา โดยพบวาฬพื้นที่ตำบลพรุใน ทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) จ.ภูเก็ต ได้รับแจ้งพบวาฬขนาดใหญ่ จากคุณเจริญ ชนะพล ซึ่งเดินทางโดยเรือท่องเที่ยวออกจากจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าสู่เกาะพีพี จ.พังงา โดยพบวาฬพื้นที่ตำบลพรุใน ทิศใต้ของเกาะยาวใหญ่ ซึ่งได้รับการยืนยันจาก สพ.ญ.ราชาวดี จันทรา นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ว่าเป็นชนิดวาฬหลังค่อม (Humpback whale; Megaptera novaeangliae) การดำเนินงานในวันที่ 23 และ 24 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ศวอบ. ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลอัตลักษณ์พร้อมตรวจสุขภาพวาฬ ในพื้นที่เกาะดอกไม้ เกาะไม้ท่อน กองหินมูสัง เกาะเฮ และ สทช.6 ลงพื้นที่ตรวจสอบแหลมล้าน เกาะยาว จ.พังงา ไม่พบวาฬดังกล่าว และได้แนะนำเรือท่องเที่ยวในพื้นที่ขอความอนุเคราะห์เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ขอความอนุเคราะห์เดินเรือด้วยความระมัดระวัง ที่จะไม่ส่งผลกระทบหรือรบกวนการดำเนินชีวิตของวาฬ โดยวาฬหลังค่อม ถูกพบเห็นในน่านน้ำไทยครั้งแรกเมื่อปี 2552 ที่อ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต โดยมีภาพถ่ายยืนยันจากนักท่องเที่ยวเพียงภาพเดียวเท่านั้น และครั้งการพบเห็นครั้งนี้เป็นรายงานการพบเห็นครั้งที่สอง