ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากนั้นเจ้าหน้าที่ศวอบ. เข้าช่วยเหลือและตรวจสอบเต่าเกยตื้นดังกล่าว พบเป็นเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) อยู่ในช่วงโตเต็มวัย ความยาวกระดอง 63 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 65 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 22 กิโลกรัม บริเวณใบพายด้านซ้ายขาด พบเบ็ดติดบริเวณปากด้านล่าง เต่ามีสภาพอ่อนแรงมาก และมีสาหร่ายปกคลุมกระดองหลัง ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับผอม จึงได้เคลื่อนย้ายมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อนำเบ็ดออกพร้อมให้การรักษาเบื้องต้น และทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแผนการรักษาต่อไป