ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย และชาวบ้านในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ประชุมหารือแนวทางการสำรวจร่วมกันของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะยาวใหญ่ จ. พังงา

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย และชาวบ้านในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ประชุมหารือแนวทางการสำรวจร่วมกันของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะยาวใหญ่ จ. พังงา

        วันที่ 1 กันยายน 2566 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย และชาวบ้านในพื้นที่เกาะยาวใหญ่ ประชุมหารือแนวทางการสำรวจร่วมกันของพื้นที่แหล่งหญ้าทะเลบริเวณเกาะยาวใหญ่ จ. พังงา เบื้องต้นได้ชี้แจงเกี่ยวการออกสำรวจ พร้อมอธิบายวิธีการศึกษา และวางแผนช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลการสำรวจ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังมีการติดต่อประสานงานกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ดังกล่าวอีกครั้ง เมื่อถึงช่วงเวลาในการสำรวจครั้งถัดไป เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป