ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร สังกัดศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นมีชีวิต บริเวณหาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จากนั้นเจ้าหน้าที่ศวอบ. เข้าช่วยเหลือและตรวจสอบเต่าเกยตื้นดังกล่าว พบเป็นเต่าหญ้า (Lepidochelys olivacea) อยู่ในช่วงโตเต็มวัย ความยาวกระดอง 63 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 64 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 30 กิโลกรัม เต่ามีสภาพอ่อนแรงมาก พันรัดมากับกองอวนผี พบแผลพันรัดรุนแรงที่ใบพายทั้งสี่ข้าง โดยบาดแผลที่ใบพายหลังพบลักษณะเปื่อยเป็นเนื้อตาย กระดองหลังเปื่อยและหลุดลอก ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับผอม จึงได้เคลื่อนย้ายมายังศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เพื่อให้การรักษาเบื้องต้น และทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาแผนการรักษาต่อไป