ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายสัตว์ทะเลหายากว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นที่บริเวณชายหาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายสัตว์ทะเลหายากว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นที่บริเวณชายหาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ศวอบ.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายสัตว์ทะเลหายากว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นที่บริเวณชายหาดกะตะ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต จึงช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ ศวอบ. เข้าตรวจสอบซึ่งพบว่าเป็นเต่ากระ (Eretmochelys imbricata) ไม่ทราบเพศ วัยเด็ก ขนาดกระดองกว้าง 23 เซนติเมตร กระดองยาว  26 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม สภาพร่างกายอ่อนแรง พบบาดแผลเป็นรอยรัดลึกบริเวณรอบต้นคอ และใบพายด้านขวา ความสมบูรณ์ของร่างกายอยู่ในระดับสมบูรณ์ค่อนข้างผอม (BCS 2.5/5) สัตวแพทย์ได้ทำการตรวจร่างกายวินิจฉัยโรคเบื้องต้น พบว่าเต่าทะเลมีภาวะขาดน้ำ ภาวะปอดอักเสบและมีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร จึงได้ให้การรักษาและอนุบาลพักฟื้น ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ศวอบ. เพื่อฟื้นฟูสุขภาพก่อนจะปล่อยกลับสู่ธรรมชาติต่อไป