ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป (45.12.15.00)

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป (45.12.15.00)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันมีความปรสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องถ่ายรูป (45.12.15.00) 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

scan_
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.69 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 278