ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวป่าตอง

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวป่าตอง

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต จำนวน 11 สถานี และแนวปะการัง จำนวน 6 สถานี เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2560 สภาพอากาศทั่วไปมีฝนตก ทะเลคลื่นลมปานกลาง-ค่อนข้างแรง ทำการตรวจวัดค่าปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้นในภาคสนาม พบว่า อ่าวป่าตองโดยรวมมีปัจจัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่บางสถานีในแนวปะการังมีค่าออกซิเจนละลายน้ำค่อนข้างต่ำ โดยจะทำการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆเพื่อรายงานผลต่อไปg