ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ออกสำรวจสถานภาพแนวปะการังและสิ่งแวดล้อมในแนวปะการัง

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ออกสำรวจสถานภาพแนวปะการังและสิ่งแวดล้อมในแนวปะการัง

วันที่ 29-30 พ.ย. 60 กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ออกสำรวจสถานภาพแนวปะการังและสิ่งแวดล้อมในแนวปะการัง รวมทั้งขยะที่พบในแนวปะการัง จำนวน 3 สถานีได้แก่ เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะลีปี จ.พังงา

ผลการสำรวจเบื้องต้นด้วยวิธี Manta Tow พบว่าแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะไข่อยู่ในสภาพเสียหาย-เสียหายมาก อย่างไรก็ตามพบปะการังโคโลนีขนาดเล็กและตัวอ่อนปะการังค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าแนวปะการังบริเวณนี้สามารถฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ แต่อาจมีปัจจัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำและการรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากพบว่าบริเวณเกาะไข่แม้จะมีสะพานทุ่นลอยสำหรับรับ-ส่งนักท่องเที่ยวจากเรือ และมีทุ่นสำหรับผูกเรือที่จอดรอนักท่องเที่ยวแล้ว แต่ยังมีเรือเร็วจอดอยู่เต็มบริเวณหน้าชายหาด  พบขยะตกค้างในแนวปะการัง ได้แก่ ถุงปุ๋ย อวน เอ็นตกปลา และยังพบการแตกหักของก้อนปะการัง ส่วนสภาพแนวปะการังเกาะลีปี แนวปะการังอยู่ในสภาพสภาพสมบูรณ์ปานกลาง-สมบูรณ์มาก และพบอวนขนาดใหญ่ ขนาดมากกว่า 10 เมตร อย่างน้อย 3 ผืน ซึ่งเห็นควรประสานงาน สทบช. ภูเก็ต เพื่อดำเนินการเก็บขยะและอวนในพื้นที่ต่อไป