ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับพิษแมงกะพรุนภาษาจีนและท่อน้ำส้มสายชู

เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับพิษแมงกะพรุนภาษาจีนและท่อน้ำส้มสายชู

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืชทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับพิษแมงกะพรุนภาษาจีนและท่อน้ำส้มสายชู บริเวณหาดป่าตอง โดยทางศูนย์วิจัยฯ เป็นผู้ร่วมออกแบบป้ายและสั่งทำ สำนักงานกงสุลประจำภูเก็ตของสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำสงขลาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทำป้าย จำนวน 30 ป้าย และสำนักงานบริหารและจัดการทรัพยากรทางทะเลแลชายฝั่งที่ 8 และ 9 เป็นผู้ติดตั้ง พร้อมเสานำส้มสายชู โดยติดตั้งในพื้นที่หาดป่าตอง 5 ป้าย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 และจะติดตั้งในพื้นที่หาดไนหาน 2 ป้าย หาดกะรน 4 ป้าย หาดกะตะ 4 ป้าย เกาะไข่นอก 3 ป้าย เกาะไข่ใน 2 ป้าย เกาะเฮ 3 ป้าย เกาะราชา 2 ป้าย ต่อไป