ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตองจ.ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตองจ.ภูเก็ต

 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลบริเวณหาดป่าตองจ.ภูเก็ต จำนวน 4 สถานี บริเวณคลองปากบางจำนวน 8 สถานี เเละบ่อบำบัดเทศบาลเมืองป่าตองจำนวน 1  สถานี รวมทั้งหมดจำนวน 13 สถานี เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2560 สภาพอากาศทั่วไปคลื่นลมค่อนข้างเเรง มีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ทำการตรวจวัดค่าปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้นในภาคสนาม พบว่าหาดป่าตองโดยรวมมีปัจจัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.05-8.11 ค่าความเค็ม 31 ppt อุณหภูมิ 29.5-29.8 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณคลองปากบางค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 6.85-8.05 ค่าความเค็มอยู่ในช่วง 0-31 ppt อุณหภูมิ 28.1-30.0 องศาเซลเซียส เเละน้ำมีกลิ่นเหม็น สีดำขุ่น ส่วนปัจจัยอื่นๆ ทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป