ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) พบซากพะยูนเกยตื้น บริเวณทะเลหน้าชายหาดทับแขก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) พบซากพะยูนเกยตื้น บริเวณทะเลหน้าชายหาดทับแขก  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้รับแจ้งจากนายวิทยา ขุนสัน เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 (สบทช. 9 ภูเก็ต) ว่าพบซากพะยูนเกยตื้น บริเวณทะเลหน้าชายหาดทับแขก  หมู่ที่ 3  ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จึงประสานเพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นซากพะยูน เพศเมีย  มีสภาพซากเริ่มเน่า ส่วนผิวหนังเริ่มลอกหลุด จากนั้นเจ้าหน้าที่ สบทช. 9 ได้นำส่งซากพะยูนเพื่อผ่าชันสูตรซากหาสาเหตุการตาย ที่ศวทม. ในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 พบว่าเป็นพะยูน เพศเมีย ความยาวลำตัว 170 ซม. น้ำหนักประมาณ 110 กก. มีสภาพซากเน่า ร่างกายมีความสมบูรณ์ ผลการชันสูตรพบว่าอวัยวะภายในส่วนใหญ่มีสภาพเน่าไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้ เบื้องต้นพบส่วนของกล้ามเนื้อด้านซ้ายส่วนอกมีรอยช้ำ ในช่องปากพบหญ้าทะเล และพบอาหารตลอดทางเดินอาหาร ซึ่งบ่งชี้ว่าพะยูนมีสุขภาพสมบูรณ์ดี ไม่พบรอยโรคที่บ่งชี้ว่าสัตว์มีสุขภาพป่วยและพะยูนสามารถหากินอาหารได้ตามปกติ สาเหตุการตายคาดว่ามาจากการตายแบบเฉียบพลัน ไม่เป็นเป็นการตายตามธรรมชาติ