ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับ สบทช.8

กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับ สบทช.8

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับ สบทช.8 ออกภาคสนามในการดำน้ำเก็บอวนในแนวปะการังที่เกาะลิปี จ.พังงา ซึ่งทางกลุ่มนิเวศทางทะเล ได้รายงานการพบขณะปฏิบัติงานภาคสนามเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 60 โดยมีนักดำน้ำจาก ศวทม. สบทช.8 และอาสาสมัคร รวม 12 คน

ทั้งนี้สามารถเก็บกู้อวนได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากอวนส่วนใหญ่ติดอยู่กับปะการัง ทำให้ต้องใช้เวลาปฏิบัติงานใต้น้ำมาก

ดังนั้นทาง สบทช.8 จึงขอยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวในวัน8 ธันวาคม 2560 นี้ และจะรวบรวมอาสาสมัครให้มากขึ้น เพื่อจัดกิจกรรมขึ้นใหม่ต่อไป