ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2561 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2018

คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต ปีงบประมาณ 2561 Marine water quality along the coastline of Phuket in 2018

ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลบริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 23 สถานี เป็นประจำทุก 2 เดือน ประกอบด้วยคุณภาพน้ำทะเลทั่วไป ได้แก่ ความเค็ม อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ตะกอนแขวนลอย และปริมาณสารอาหาร เป็นต้น และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม

ดาวน์โหลด

OctDec_eng
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.21 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 862
OctDec thai
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 593
Thai_คุณภาพน้ำชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต_61_Apr_270661
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.24 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 419
Eng_คุณภาพน้ำชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต_61_Apr_270661
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 282
Thai_คุณภาพน้ำชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต_61_Aug
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.23 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 323
Eng_คุณภาพน้ำชายฝั่งรอบเกาะภูเก็ต_61_Aug
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.22 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 344