ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ออกปฏิบัติงานภาคสนามรอบเกาะภูเก็ต

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ออกปฏิบัติงานภาคสนามรอบเกาะภูเก็ต

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ออกปฏิบัติงานภาคสนามรอบเกาะภูเก็ต ในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล จำนวน 25 สถานี และตรวจวัดปัจจัยพื้นฐานได้แก่ ความเค็มมีค่าระหว่าง 29-32 ppt ยกเว้นสถานีกมลา 1 มีค่าความเค็ม 22 ppt อุณหภูมิมีค่าระหว่าง 28-33 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าระหว่าง 7.92-8.14 ออกซิเจนละลายน้ำ มีค่าระหว่าง 5.8-7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร