ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ได้รับแจ้งคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตองนั้น

ตามที่ได้รับแจ้งคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตองนั้น

ตามที่ได้รับแจ้งคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน บริเวณหาดไตรตรัง อ่าวป่าตองนั้น กลุ่มสมุทรศาสตร์ ออกปฏิบัติงานติดตามคุณภาพน้ำต่อเนื่องจากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการสังเกตในเบื้องต้นพบว่า น้ำยังมีสีคล้ำและส่งกลิ่นเหม็นครอบคลุมพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกของหาด ทั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลและตัวอย่างน้ำจำนวน 5 สถานี ครอบคลุมบริเวณที่มีปัญหา ประมาณค่าพารามิเตอร์น้ำเบื้องต้น ได้แก่ ความเค็มมีค่าระหว่าง 30-31 ppt อุณหภูมิน้ำมีค่าประมาณ 32 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ย ความเป็นกรด-ด่าง มีค่าระหว่าง 7.96-8.32 และออกซิเจนละลายน้ำยังมีค่าสูงเป็นส่วนใหญ่ และแพลงค์ตอนพืชชนิดที่พบยังเป็นกลุ่ม Dinoflagellate แต่ในปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดการสะพรั่ง