ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย บริเวณหาดไตรตรัง จ.ภูเก็ต

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย บริเวณหาดไตรตรัง จ.ภูเก็ต

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย บริเวณหาดไตรตรัง จ.ภูเก็ต โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 นายณฐวรรณ จำลองกาศ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกเทศมนตรีตำบลป่าตอง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข

จากข้อมูลของเทศบาลป่าตอง น้ำเสียดังกล่าวเกิดจากการสะสมของน้ำเสียที่เกินศักยภาพของโรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลป่าตอง ซึ่งคลื่นลมในช่วงที่ผ่านมาพัดพาให้น้ำเสียดังกล่าวมาสะสมบริเวณอ่าวไตรตรัง ปัจจุบันโรงบำบัดน้ำเสียดังกล่าวมีความสามารถบำบัดน้ำเสียได้ 21,000 ลบ.ม. แต่มีน้ำที่เกินศักยภาพของโรงงานบำบัดถึงวันละประมาณ 5,000 ลบ.ม. โรงบำบัดน้ำเสียดังกล่าวกำลังอยู่ในระยะก่อสร้างเฟสที่ 4 ซึ่งจะสามารถบำบัดน้ำเพิ่มขึ้นได้อีกวันละ 9,000 ลบ.ม. แนวทางแก้ไขในระยะเร่งด่วนคือ การดูดตะกอนที่เน่าเสียบริเวณชายหาด ทำความสะอาดพื้นทราย ส่วนในระยะยาวจะต้องไม่ให้มีน้ำเสียรั่วไหลลงสู่ทะเล โดยการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งกำหนดมาตรการให้โรงแรมมีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และลดการปล่อยน้ำจากการบำบัดลงสู่ทะเล