ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปสำรวจสภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตอง และอ่าวไตรตรัง จ.ภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปสำรวจสภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตอง และอ่าวไตรตรัง จ.ภูเก็ต

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปสำรวจสภาพแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตอง และอ่าวไตรตรัง จ.ภูเก็ต โดยดำน้ำสำรวจตลอดแนวตั้งแต่บริเวณหน้าโรงแรมคอรัลบีช ซึ่งอยู่ใกล้จุดที่มักมีน้ำเสียไหลลงสู่อ่าวป่าตองโดยเฉพาะในช่วงน้ำลง เรื่อยไปจนถึงบริเวณอ่าวไตรตรัง ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับรายงานว่าน้ำเสียส่งผลรุนแรงและมีกลิ่นเน่าเหม็นตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา รวมทั้งสำรวจปะการังเทียมซึ่งจัดวางโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับโครงการฟื้นฟูปะการังอ่าวป่าตอง

ผลจากการสำรวจพบว่าแนวปะการังส่วนใหญ่ตั้งแต่บริเวณที่ 1 และ 2 ในที่ลึกประมาณ 4-6 เมตร มีสภาพสมบูรณ์ปานกลาง มีความหลากหลายของชนิดค่อนข้างสูง ส่วนในบริเวณที่น้ำลึกประมาณ 1-3 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถเหยียบย่ำถึง ปะการังอยู่ในสภาพเสียหาย ส่วนบริเวณอ่าวไตรตรังจุดที่ 3 ซึ่งอยู่ใกล้จุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียสูงที่สุด พบว่าแนวปะการังโดยรวมอยู่ในสภาพเสียหายมาก อย่างไรก็ตามไม่พบร่องรอยการตายหรืออาการผิดปกติทางกายภาพของปะการังอันเนื่องมาจากน้ำเสีย โดยสาเหตุความเสียหายของแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตองน่าจะมีสาเหตุหลักจากการเหยียบย่ำของนักท่องเที่ยวและการทิ้งสมอเรือ เนื่องจากมีน้ำค่อนข้างตื้นและมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากในบริเวณดังกล่าว ส่วนการสำรวจปะการังเทียมซึ่งจัดวางในระดับลึกประมาณ 8 เมตร พบว่ามีตัวอ่อนปะการังเกาะบนผิวปะการังเทียมค่อนข้างมากและไม่พบผลกระทบจากน้ำเสียต่อปะการังที่ลงเกาะแต่อย่างใด