ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายในพื้นที่ ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณเหลาลาดิง จังหวัดกระบี่

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายในพื้นที่ ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณเหลาลาดิง จังหวัดกระบี่

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้รับแจ้งจากเครือข่ายในพื้นที่ ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณเหลาลาดิง จังหวัดกระบี่

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเต่าตนุ ไม่ทราบเพศ อายุประมาณ 10-15 ปี ขนาดความยาวกระดองประมาณ 65 เซนติเมตร ความกว้างกระดองประมาณ 60 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 50 กิโลกรัม เต่ามีสภาพเน่ามาก ผิวหนังเปื่อย กระดองหลุดร่อน อวัยวะภายในทะลักออกมาบริเวณหลังกระดองที่แตกออกเนื่องจากภาวะเน่ามาก ไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้เนื่องจากสภาพซากเน่ามาก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯศวทม.จึงได้ประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อ