ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบเกาะภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบเกาะภูเก็ต

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบเกาะภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนและสัตว์พื้นทะเล) รวมทั้งสิ้น 20 สถานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์โดยธรรมชาติ สัตว์พื้นทะเลที่พบเบื้องต้นเป็นกลุ่ม Polychaete, Crustacean, Sipuncula, Ophiuroidea, Mollusc ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบอาศัยได้ทั่วไปบริเวณระบบนิเวศหาดทราย-หาดทรายปนโคลน คุณภาพน้ำทั่วไปใสสะอาดไม่มีกลิ่น โดยค่าความเค็มของน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 22-24 ppt สภาพดินดีไม่มีกลิ่น ค่าอุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง 30-34 องศาเซลเซียส โดยบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะภูเก็ตซึ่งเป็นหาดทรายและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในช่วงนี้พบว่ามีนักท่องเที่ยวหนาแน่นทุกสถานี และการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมดังกล่าวควรจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากพบว่าผิดปกติ จักได้หาสาเหตุได้ทันท่วงที