ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสมุทรศาสตร์ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต จำนวน 4 สถานี

กลุ่มสมุทรศาสตร์ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต จำนวน 4 สถานี

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2561 กลุ่มสมุทรศาสตร์ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งหาดป่าตอง จ.ภูเก็ต จำนวน 4 สถานี บริเวณคลองปากบางจำนวน 8 สถานี เเละบ่อบำบัดเทศบาลเมืองป่าตองจำนวน 1  สถานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 สถานี พบว่าสภาพอากาศทั่วไปทะเลมีคลื่นลมสงบ ยังพบนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ตรวจวัดค่าปัจจัยคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นในภาคสนาม พบว่า หาดป่าตองโดยรวมมีปัจจัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยพบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.98-8.07 ค่าความเค็มเฉลี่ย 32 ppt อุณหภูมิน้ำ 29.5-29.8 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณคลองปากบางค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.04-8.05 ค่าความเค็มอยู่ในช่วง 0-31 ppt อุณหภูมิน้ำ 29.1-30.7 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่าน้ำมีกลิ่นเหม็น สีดำขุ่น ส่วนปัจจัยคุณภาพน้ำอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและรายงานผลต่อไป นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สมุทรศาสตร์ยังติดตามสถานการณ์ภาวะน้ำเปลี่ยนสี บริเวณหาดไตรตรัง ตามที่ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา และทำการสุ่มเก็บตัวอย่างบริเวณดังกล่าว พบว่าค่าความเป็น กรด-ด่างมีค่า 8.05 ค่าความเค็ม 32 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.8 องศาเซลเซียส และออกซิเจนละลายในน้ำ 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ถือว่าอยู่ในสภาวะปกติ