ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับ ผชช.นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะไข่ จ.พังงา

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับ ผชช.นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ  เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะไข่ จ.พังงา

วันที่ 16 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม.

ร่วมกับ ผชช.นิพนธ์ พงศ์สุวรรณ  เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวิธีการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแนวปะการังบริเวณเกาะไข่ จ.พังงา ตามโครงการฟื้นฟูแนวปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 รวมทั้งอาสาสมัครนักดำน้ำที่เข้าร่วมดำเนินการ โดยได้แนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูแนวปะการังในบริเวณดังกล่าว เช่น ใช้กิ่งปะการังที่แตกหักเสียหายจากกิจกรรมต่างๆ ติดกับกิ่งปะการังตายตามธรรมชาติ การยึดปะการังที่ล้มคว่ำให้กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

โดยมี นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เข้าร่วมรับฟังและให้ความเห็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ แนวปะการังบริเวณเกาะไข่ เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมท่องเที่ยวที่หนาแน่น ทั้งจากการทิ้งสมอเรือ การเหยียบย่ำของนักท่องเที่ยว ขยะ และน้ำเสียจากห้องน้ำ ที่ผ่านมามีความพยายามในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว จากการสำรวจของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน พบว่าแนวปะการังหลายบริเวณของเกาะไข่มีการฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติในระดับที่น่าพอใจ จึงควรส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของปะการังดังกล่าว นอกเหนือจากการฟื้นฟูปะการังโดยอาสาสมัคร