ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน บริเวณพื้นที่อ่าวพังงา

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน บริเวณพื้นที่อ่าวพังงา

วันที่  12 – 16 กุมภาพันธ์  2561  เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปปฏิบัติงานในโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลแบบบูรณาการทุกภาคส่วน บริเวณพื้นที่อ่าวพังงา ได้นัดหมายชาวบ้านที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันในงานบทบาทชุมชนท้องถิ่น ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา  จำนวน  15 คน โดยได้แนะนำวิธีการที่เหมาะสมในการฟื้นฟูหญ้าทะเล และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวางแผนการทำงานร่วมกัน จากนั้นได้เดินทางไปเก็บหาพันธุ์หญ้าคาทะเลแบบแยกกอมาจากแหล่งพันธุ์ธรรมชาติ บริเวณบ้านคลองเคียน  อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา  และนำไปปลูกในพื้นที่อ่าวพังงา จำนวน  6,000 ต้น เฉลี่ยครอบคลุมพื้นที่ปลูก  3.13  ไร่  พร้อมทั้งจับขอบเขตพื้นที่ปลูก และสร้างเครื่องหมาย แสดงพื้นที่ปลูกในครั้งนี้ (ครั้งที่ 1)