ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยฯ อันดามัน ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงาว่าพบโลมาเกยตื้น ณ บริเวณชายหาดนาใต้ อำเภอโคกกลอย จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยฯ อันดามัน ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงาว่าพบโลมาเกยตื้น ณ บริเวณชายหาดนาใต้ อำเภอโคกกลอย จังหวัดพังงา

วันที่ 18 ก.พ. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยฯ อันดามัน ได้รับแจ้งจากเครือข่ายชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพังงาว่าพบโลมาเกยตื้น ณ บริเวณชายหาดนาใต้ อำเภอโคกกลอย จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2561 เวลา 18.30 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มฯ จึงนำซากมาผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายในวันที่ 18 ก.พ. 2561 พบว่า ซากเป็นซากโลมาปากขวด ความยาว 191.2 ซม. น้ำหนักประมาณ 75 กก. อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น เพศผู้ สภาพซากเริ่มเน่า ผลการชันสูตรพบสภาพซากผอม ในช่องปากพบแผลเปื่อย ในกระเพาะอาหารมีอาหารที่ย่อยแล้วอยู่ในกระเพาะส่วนแรกและผนังกระเพาะหลักพบแผลหลุมกระจายอยู่ ส่วนของลำไส้ส่วนต้นพบรอยปื้นเลือดออก ม้ามมีการตอบสนองต่อการอักเสบ ส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจมีจุดเลือดออกหลอดหัวใจซีด ปอดมีภาวะอักเสบ และไตมีจุดเลือดออกเส้นเลือดด้านในซีดเนื่องจากขาดเลือด สาเหตุการตายสันนิษฐานว่าโลมาเสียชีวิตจากภาวะช๊อค ร่วมกับภาวะป่วยจากการติดเชื้อเรื้อรัง โดยพบความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ