ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสมุทรศาสตร์ออกปฏิบัติงานติดตามคุณภาพน้ำเฉพาะกิจ ตามที่ ศวทม. ได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพน้ำ บริเวณหาดไตรตรัง ผ

กลุ่มสมุทรศาสตร์ออกปฏิบัติงานติดตามคุณภาพน้ำเฉพาะกิจ ตามที่ ศวทม. ได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพน้ำ บริเวณหาดไตรตรัง ผ

เมื่อเวลา 13:00น. ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสมุทรศาสตร์ออกปฏิบัติงานติดตามคุณภาพน้ำเฉพาะกิจ ตามที่ ศวทม. ได้รับแจ้งปัญหาคุณภาพน้ำ บริเวณหาดไตรตรัง ผลการสังเกตในเบื้องต้นไม่พบว่าน้ำมีสีหรือกลิ่นที่บ่งชี้ลักษณะของน้ำเสียอย่างชัดเจน ทั้งนี้ได้ทำการเก็บข้อมูลและตัวอย่างน้ำจำนวน 3 สถานี ประมาณค่าพารามิเตอร์น้ำเบื้องต้น ได้แก่ ความเค็มมีค่าระหว่าง 29.8-30.1 ppt อุณหภูมิน้ำมีค่าประมาณ 30 องศาเซลเซียส และพบแพลงค์ตอนพืชกลุ่มไดโนแฟลกเจลเลตในปริมาณน้อย สำหรับผลการวิเคราะห์น้ำ จะได้รายงานให้ทราบต่อไป