ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณเกาะไม้ท่อนและเกาะเฮ

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณเกาะไม้ท่อนและเกาะเฮ

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณเกาะไม้ท่อนและเกาะเฮ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และหาดในยาง จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเลจำนวนรววม 6 สถานี มาวิเคราะห์คุณภาพน้ำและความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูงในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งดำเนินการเปลี่ยนเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลใต้ผิวน้ำที่ 4 ตำแหน่ง

สภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน (14:00-17:20น.) ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ทะเลมีคลื่นลมสงบ อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าระหว่าง 28.8-30.2 องศาเซลเซียส ความเค็ม 29.7-30.2 ppt และค่าออกซิเจนละลายน้ำ 6.2-7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณเกาะไม้ท่อน และเกาะเฮ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 และอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าระหว่าง 29.6-30.4 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.1-30.9 ppt และค่าออกซิเจนละลายน้ำ 6.5-7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณหาดในยาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561