ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โดยมีนายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ส่งเสริมการเรียนรู้ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.) เพื่อสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ทสม. โดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่ และ/หรือ การเข้าใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต 2. กรมทรัพยากรธรณี ยกเว้นค่าเข้าชมพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 3. องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ยกเว้นค่ารรมเนียมในการเข้าชมสวนสัตว์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น สวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์