ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง จำนวน 4 สถานี เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง จำนวน 4 สถานี เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติงานภาคสนามบริเวณอ่าวป่าตอง จำนวน 4 สถานี เพื่อเก็บตัวอย่างน้ำทะเล มาวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นกรด-ด่างของน้ำทะเลที่ความละเอียดสูงในห้องปฏิบัติการ เปลี่ยนเครื่องติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลใต้ผิวน้ำ และเปลี่ยนขวดดักตะกอนที่ท้องน้ำ สภาพอากาศขณะปฏิบัติงาน (11:00-14:00น.) ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ทะเลมีคลื่นลมเล็กน้อย อุณหภูมิน้ำทะเลมีค่าระหว่าง 28.8-29.6 องศาเซลเซียส ความเค็ม 30.0-31.0 ppt และค่าออกซิเจนละลายน้ำ 5.7-6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร