ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงแรมนาใต้บีช ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นหาดโรงแรมนาใต้บีช ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงแรมนาใต้บีช ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นหาดโรงแรมนาใต้บีช ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงแรมนาใต้บีช ว่าพบเต่าทะเลเกยตื้นหาดโรงแรมนาใต้บีช ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และได้พยายามปล่อยกลับสู่ทะเล แต่เต่าทะเลไม่สามารถดำน้ำได้และกลับเข้ามาเกยตื้น จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นเต่าตนุ ไม่ทราบเพศ อายุ 3-5 ปี ความยาวกระดองประมาณ 40 เซนติเมตร ความกว้างกระดองประมาณ 35 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เต่ามีสภาพอ่อนแรง แต่ยังสามารถตอบสนองได้ ไม่มีบาดแผลภายนอกที่ชัดเจน เต่าไม่สามารถดำน้ำได้ และไม่พบแถบโลหะภายนอก ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ศวทม.จึงได้ประสานงานในการพักฟื้นไว้ที่โรงแรมนาใต้บีช และเข้าพื้นที่ขนย้ายเต่าทะเลกลับมาไว้ที่ศวทม. เพื่อทำการดูแลรักษาและพักฟื้นต่อไป