ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมกับสบทช.ที่ 8, สวล.ภาคที่ 15 และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล(ตามที่ได้รับแจ้ง) พื้นที่หาดหินกอง จ. พังงา จำนวน 5 สถานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมกับสบทช.ที่ 8, สวล.ภาคที่ 15  และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล(ตามที่ได้รับแจ้ง) พื้นที่หาดหินกอง จ. พังงา จำนวน 5 สถานี

เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมกับสบทช.ที่ 8, สวล.ภาคที่ 15  และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทะเล(ตามที่ได้รับแจ้ง) พื้นที่หาดหินกอง จ. พังงา จำนวน 5 สถานี โดยทำการตรวจวัดปัจจัยสมุทรศาสตร์เบื้องต้น ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ (อยู่ในช่วง32.7-33.8 องศาเซลเซียส) ความเค็ม (อยู่ในช่วง 31-32 ppt) และความเป็นกรด-ด่าง (อยู่ในช่วง 8.28-8.39) ซึ่งถือว่ามีค่าใกล้เคียงกับสถานีที่ตรวจวัด โดยช่วงเก็บตัวอย่างเป็นเวลาแดดจัด น้ำขึ้น พบน้ำทะเลมีลักษณะขุ่นสีน้ำตาลเขียว เกิดฟองกระจายทางทิศใต้ และพบสาหร่ายทะเลค่อนข้างมากเกยบนหาดทางทิศเหนือ ส่วนข้อมูลปัจจัยคุณภาพน้ำอื่นๆ จะรายงานให้ทราบต่อไป