ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สบทช. 9 ติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีรายงานว่าเรือชาจันดี ซึ่งเป็นเรือประมงไม้ มีความยาว 23 เมตร กว้าง 4 เมตรดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกขยะของบริษัทเอกชน ได้ประสบเหตุชนโขดหิน บริเวณหาดยาว เกาะพีพีดอน จ.กระบี่

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สบทช. 9 ติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีรายงานว่าเรือชาจันดี ซึ่งเป็นเรือประมงไม้ มีความยาว 23 เมตร กว้าง 4 เมตรดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกขยะของบริษัทเอกชน ได้ประสบเหตุชนโขดหิน บริเวณหาดยาว เกาะพีพีดอน จ.กระบี่

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศวทม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สบทช. 9 ติดตามความคืบหน้ากรณีที่มีรายงานว่าเรือชาจันดี ซึ่งเป็นเรือประมงไม้ มีความยาว 23 เมตร กว้าง 4 เมตรดัดแปลงเป็นเรือบรรทุกขยะของบริษัทเอกชน ได้ประสบเหตุชนโขดหิน บริเวณหาดยาว เกาะพีพีดอน จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561

 

จากการตรวจสอบพบว่าเรือดังกล่าวไม่ได้ชนโขดหิน แต่ถูกคลื่นพัดขึ้นไปเกยตั้งเอียงอยู่ในแนวปะการังบริเวณปลายแหลมอ่าวต้นไทรด้านตะวันออกของเกาะพีพีดอน ใกล้กับหินแพ ตัวเรือไม่ได้รับความเสียหาย แต่มีน้ำขังอยู่ในตัวเรือ มีน้ำมันเชื้อเพลิงค้างอยู่ในถังประมาณ 150 ลิตรแต่ไม่พบการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือดังกล่าว แนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากเรือดังกล่าวมีขนาดพื้นที่ 20x5 เมตร (100 ตารางเมตร) อยู่ในที่ลึกประมาณ 2-3 เมตร ลักษณะความเสียหายคือปะการังส่วนใหญ่มีการแตกหักและมีรอยครูดของท้องเรือบนก้อนปะการัง และพบขยะบางส่วนที่เรือบรรทุกอยู่หลุดรอดและตกกระจายอยู่ในแนวปะการังใกล้ตัวเรือ

 

ปะการังที่ได้รับผลกระทบมี 5 กลุ่ม คือปะการังโขด (Porites lutea) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) ปะการังสีน้ำเงิน (Heliopora) ปะการังเขากวาง (Acropora sp.) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora damicornis) สภาพพื้นที่บริเวณที่เรือประสบอุบัติเหตุมีปะการังอยู่ในสภาพความสมบูรณ์ปานกลาง