ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล สัมภาษณ์ชาวประมงเพื่อเก็บข้อมูลการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก

เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล สัมภาษณ์ชาวประมงเพื่อเก็บข้อมูลการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก

วันที่ 12-17 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล เดินทางไปปฏิบัติราชการมีรายละเอียดดังนี้

  1. สัมภาษณ์ชาวประมงเพื่อเก็บข้อมูลการแพร่กระจายสัตว์ทะเลหายาก  จากการาะมภาษณ์ ชาวประมง 13 คน จาก เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล และ จาก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล พบการแพร่กระจายสัตว์ทะลหายากดังนี้ การแพร่กระจายโลมา-วาฬ ชนิดที่พบได้บ่อย ได้แก่ โลมาหลังโหนก แพร่กระจายในบริเวณ อ่าวนุ่น เกาะลิดี เกาะเขาใหญ่ เกาะบุโหลนใหญ่ บุโหลนไม้ไผ่ บุโหลนขี้นก บุโหลนดอน วาฬบรูด้า พบแพร่กระจายบริเวณโดยรอบเกาะอาดัง-ราวี เกาะตุกนเจ็ด และสามารถพบเห็นได้ทุกปี เต่าทะเล พบ เต่ากระ และเต่าตนุ พบได้บริเวณรอบๆ เกาะอาดัง เกาะตะเกียง เกาะลิดี แหล่งวางไข่เต่าทะเล ปี  พ.ศ. 2560 พบเต่าตนุวางไข่ 1 รัง บริเวณเกาะอาดัง พบโดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยาน ตต.5 แหลมสน และแหล่งวางไข่ที่พบได้บ่อยตามคำบอกเล่าชาวประมงคือบริเวณเกาะราวี แต่ไม่ทราบจำนวนแน่ชัด
  2. งานสำรวจรอยกินพะยูน บริเวณด้านทิศตะวันออกของเกาะลิดีใหญ่ พบรอยกินพะยูนไม่ต่ำกว่า 24 รอย ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นรอยกินของพะยูนประมาณ 1 ตัว ปัญหาที่พบ จากการสัมภาษณ์ คือการเก็บไข่เต่าทะเลเพื่อกินและขายยังมีอยู่ โดยเฉพาะที่เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล แต่ไม่สามารถทราบข้อมูลได้ว่าเป็นผู้ใดเนื่องจากชาวบ้านไม่เปิดเผยข้อมูล ดังนั้นจึงควรแก้ไขโดยการปลูกจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของเต่าทะเล โดยการให้ความรู้ และจากการสัมภาษณ์พบว่า หมู่บ้านดังกล่าวขาดความเข้มแข็ง ไม่มีการรวมกลุ่ม จึงไม่เกิดกลุ่มอนุรักษ์ จึงควรเริ่มจากการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์