ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปปฏิบัติราชการบริเวณเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการปลูกหญ้าทะเล ในโครงการบทบาทชุมชนท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปปฏิบัติราชการบริเวณเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการปลูกหญ้าทะเล ในโครงการบทบาทชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 15 – 18  มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เดินทางไปปฏิบัติราชการบริเวณเกาะปู ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามผลการปลูกหญ้าทะเล ในโครงการบทบาทชุมชนท้องถิ่น ในการปลูกหญ้าคาทะเลแบบแยกกอ ในปี 2557 – 2558 ผลปรากฎว่าหญ้าที่ปลูกมีการทิ้งใบ และสร้างใบใหม่ (ณ วันที่ปัจจุบัน) เฉลี่ย 4 - 5 ใบ/ต้น ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง มีจำนวนเฉลี่ย 23 ต้น/ตารางเมตร มีดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียในแปลงปลูกและมีผลหญ้าคาทะเล สามารถใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปได้ สัตว์พื้นทะเลที่พบทั่วไปในผืนหญ้าแปลงปลูก คือ หอยขี้กา ดาวทะเล เหรียญทะเล กุ้ง ปูม้า ปูทหาร กั้ง ขนาดเล็ก

ส่วนในแปลงปลูกปี 2559 - 2560 ปลูก มีการทิ้งใบ และสร้างใบใหม่ (ณ วันที่ปัจจุบัน) เฉลี่ย 3-4 ใบ/ต้น ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง มีจำนวนเฉลี่ย 10 ต้น/ตารางเมตร สัตว์พื้นทะเลที่พบทั่วไปในผืนหญ้าแปลงปลูก คือ หอยขี้กา ดาวทะเล เหรียญทะเล กุ้ง ปูทหาร ขนาดเล็ก ในการติดตามผลครั้งนี้ได้ทำร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูลจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นต่อไป