ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่ 10 (จังหวัดตรัง) ว่าได้รับแจ้งจากนายจันทร์ดับ ลอดถิ่น เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ว่าได้พบเต่าลอยตายอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะจำปีใหญ่อยู่ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร ม.4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่ 10 (จังหวัดตรัง) ว่าได้รับแจ้งจากนายจันทร์ดับ  ลอดถิ่น เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ว่าได้พบเต่าลอยตายอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะจำปีใหญ่อยู่ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร ม.4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น.ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่ 10 (จังหวัดตรัง) ว่าได้รับแจ้งจากนายจันทร์ดับ  ลอดถิ่น เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ว่าได้พบเต่าลอยตายอยู่บริเวณทิศตะวันออกของเกาะจำปีใหญ่อยู่ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร ม.4 ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นซากเต่าตะนุ ขนาดความยาว 41 เซนติเมตร กว้าง 34 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 10 กิโลกรัม ไม่ทราบเพศ วัยเด็ก มีสภาพซากสด มีรอยรัด และผิวหนังถลอกบริเวณลำคอและใบพายทั้งสองข้าง ไม่พบบาดแผลภายนอกในส่วนอื่นๆที่ชัดเจน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มสัตว์ทะเลหายากจึงได้ประสานงานในการขอข้อมูลเบื้องต้นและเจ้าหน้าที่สำนักบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งที่ 10 ได้นำไปซากเก็บรักษาไว้ที่ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อทำการผ่าพิสูนจ์หาสาเหตุการตายต่อไป