ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) บริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 7 สถานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) บริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 7 สถานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการสำรวจ และเก็บตัวอย่างน้ำมันดิน (Tar ball) บริเวณรอบเกาะภูเก็ต จำนวน 7 สถานี ได้เเก่ หาดราไวย์ หาดกะหลิม หาดกมลา หาดบางเทา หาดไม้ขาว เเละหาดทรายเเก้ว โดยทำการสุ่มวาง line ขนานกับชายหาด ทำการสุ่มหาดละ 5 line และใช้ Quadrat ขนาด 1x1 ตารางเมตร พบก้อน Tar ball ขนาดเล็ก ในสถานีหาดกะหลิม จำนวน 3 ก้อน เเละหาดในยาง จำนวน 1 ก้อน ซึ่งตัวอย่างก้อน Tar ball ที่เก็บได้นั้นจะนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป