ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 รวมทั้งกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัคร จัดพิธีเปิดกิจกรรม “ย้ายปลูกปะการัง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 รวมทั้งกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัคร จัดพิธีเปิดกิจกรรม “ย้ายปลูกปะการัง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต

วันที่ 28 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 รวมทั้งกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัคร จัดพิธีเปิดกิจกรรม “ย้ายปลูกปะการัง โครงการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังแบบบูรณาการทุกภาคส่วน พื้นที่เกาะเฮ จังหวัดภูเก็ต” ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต โดยมี นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วยนักดำน้ำอาสาสมัครนำชิ้นส่วนปะการังที่แตกหักเสียหายจากสาเหตุต่างๆ มายึดติดกับพื้นแข็ง บริเวณอ่าวทิศใต้ของเกาะเฮ จ.ภูเก็ต นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล การประกวดวาดภาพสีน้ำ วาดผ้าบาติก การประดิษฐ์กรอบรูป โคมไฟ ถังขยะจากขยะทะเล และนิทรรศการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศแนวปะการัง เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการัง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน และนักดำน้ำที่เข้าร่วมการฟื้นฟูปะการังจำนวน 40 คน สามารถฟื้นฟูปะการังบริเวณ เกาะเฮ ได้จำนวนประมาณ 5,000 ชิ้น