ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวม 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวม 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น

   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวม 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยบริเวณหาดป่าตอง สถานี B1-B4 พบค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 8.02-8.17 ความเค็ม 31-33 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.8-31.7 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.36-6.82 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณคลองปากบาง สถานี K1-K4 ค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.15-7.53 ความเค็ม 0-31 ppt อุณหภูมิน้ำ 29.0-31.7 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 0-5.57 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมีกลิ่นเหม็น สีดำ และพบขยะจำนวนมาก เเละบ่อบำบัดเทศบาลเมืองป่าตอง ค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7.30 ความเค็ม 1 ppt อุณหภูมิน้ำ 30.6 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.21 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ สภาพอากาศทั่วไปคลื่นลมค่อนข้างสงบ อากาศร้อนอบอ้าว และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป