ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติการสำรวจสภาวะทางสมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นกรดของน้ำทะเล พร้อมเก็บกู้และติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่องตามเส้นทางสำรวจภูเก็ต-สิมิลัน-สุรินทร์ จำนวนรวม 31 สถานี

คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติการสำรวจสภาวะทางสมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นกรดของน้ำทะเล พร้อมเก็บกู้และติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่องตามเส้นทางสำรวจภูเก็ต-สิมิลัน-สุรินทร์ จำนวนรวม 31 สถานี

เมื่อวันที่ 24-28 เม.ย. 2561 คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติการสำรวจสภาวะทางสมุทรศาสตร์ เก็บตัวอย่างน้ำทะเลเพื่อวิเคราะห์คุณภาพและความเป็นกรดของน้ำทะเล พร้อมเก็บกู้และติดตั้งอุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลแบบต่อเนื่องตามเส้นทางสำรวจภูเก็ต-สิมิลัน-สุรินทร์ จำนวนรวม 31 สถานี

สภาพอากาศพบฝนตกหนักในช่วงกลางคืนเกือบตลอดช่วงการสำรวจ และมีคลื่นลมเล็กน้อย ผลจากการสังเกตน้ำทะเลในเบื้องต้นและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ไม่พบปัญหาคุณภาพน้ำตามแนวเส้นทางการสำรวจ สำหรับค่าพารามิเตอร์ชี้วัดคุณภาพน้ำอื่นๆ และความเป็นกรดของน้ำทะเลอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้อุณหภูมิน้ำทะเลตรวจวัดใต้ผิวน้ำบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน ขึ้นเหนือตามเส้นทางสำรวจถึงหมู่เกาะสุรินทร์ แสดงค่าอุณหภูมิน้ำทะเลต่ำกว่าเกณฑ์เฝ้าระวัง ไม่แสดงแนวโน้มผลกระทบของอุณหภูมิน้ำทะเลที่อาจจะมีต่อแนวปะการัง