ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) เดินทางไปสำรวจสถานภาพแนวปะการังและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณจังหวัดภูเก็ต ได้แก่เกาะแอว เกาะไม้ท่อน เกาะโหลน และเกาะเฮ

เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) เดินทางไปสำรวจสถานภาพแนวปะการังและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณจังหวัดภูเก็ต ได้แก่เกาะแอว เกาะไม้ท่อน เกาะโหลน และเกาะเฮ

วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มนิเวศทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) เดินทางไปสำรวจสถานภาพแนวปะการังและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณจังหวัดภูเก็ต ได้แก่เกาะแอว เกาะไม้ท่อน เกาะโหลน และเกาะเฮ

ข้อมูลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าเกาะแอวมีแนวปะการังสถานภาพเสียหาย เกาะไม้ท่อนมีแนวปะการังสถานภาพสมบูรณ์ดี เกาะแอวมีแนวปะการังสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง และพบว่าปะการังมีสีซีดจางประมาณ 5-10% และชนิดที่ซีดจางโดยส่วนใหญ่เป็นปะการังก้อน Porites ในขณะที่ปะการังกิ่งเขากวาง (Acropora) และปะการังดอกกะหล่ำ (Pocillopora) และปะการังแผ่นผิวเกร็ดหิมะ (Montipora) ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพปกติ โดยสาเหตุที่ปะการังมีสีซีดจางเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน (ประสานข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลจากกลุ่มสมุทรศาสตร์  ศวทม.) ซึ่งจะทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ปะการังฟอกขาวต่อไป