ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง

เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:59 น. เจ้าหน้าที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง บริเวณส่วนขยายอควาโดม และบริเวณหน้าอาคารจัดแสดงของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต จำนวน 2 ต้น โดยมี นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน เป็นประธานในการปลูกต้นรวงผึ้ง ตามโครงการ "ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน"