ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน (ศวทม.) ออกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง วิเคราะห์ความเป็นกรดของน้ำทะเลแบบละเอียดเพื่อติดตามแนวโน้มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่อาจมีต่อทะเลไทย และเก็บกู้อุปกรณ์ติดตามอุณหภูมิน้ำทะเลใต้น้ำแบบต่อเนื่อง ในอ่าวป่าตอง จำนวนรวม 21 สถานี

สภาพอากาศปลอดโปร่ง และคลื่นลมสงบระหว่างช่วงการสำรวจ จากการสังเกตและค่าตรวจวัดภาคสนามในเบื้องต้น น้ำทะเลในอ่าวป่าตองค่อนข้างขุ่น อุณหภูมิน้ำทะเลขณะสำรวจมีค่าในช่วง 31.8-33.3 องศาเซลเซียส ความเค็มประมาณ 31 ppt ค่าความเป็นกรดระหว่าง 8.14-8.28 สำหรับปริมาณสารอาหารในน้ำทะเลอยู่ระหว่างรอผลตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ