ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้สำรวจจำนวนก้นบุหรี่ในชายหาดที่อยู่ภายใต้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” บริเวณเกาะไข่นอกและเกาะไข่ใน จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้สำรวจจำนวนก้นบุหรี่ในชายหาดที่อยู่ภายใต้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” บริเวณเกาะไข่นอกและเกาะไข่ใน  จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันได้สำรวจจำนวนก้นบุหรี่ในชายหาดที่อยู่ภายใต้โครงการ “ชายหาดปลอดบุหรี่” บริเวณเกาะไข่นอกและเกาะไข่ใน  จังหวัดพังงา โดยบริเวณเกาะไข่นอกพบก้นบุหรี่เฉลี่ย 1.41 ชิ้นต่อตารางเมตร คิดเป็นค่ากลางเท่ากับ 2,094 ชิ้น ตลอดแนวชายหาด (เดิม เท่ากับ 0.63 และ 563ชิ้น ตามลำดับ) ส่วนบริเวณเกาะไข่ใน 1.80 ชิ้นต่อตารางเมตร คิดเป็นค่ากลางเท่ากับ 1,892 ชิ้น (เดิม เท่ากับ 0.63 และ 1,351 ชิ้น ตามลำดับ) โดยพบว่าจำนวนก้นบุหรี่บริเวณมีจำนวนเพิ่มขึ้นทั้งสองบริเวณ อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตบางประการจากคณะสำรวจคือ 1.การสำรวจในครั้งแรกสำรวจในช่วงปลายมรสุมซึ่งอาจมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมน้อยแต่การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจหลังฤดูแล้ง ซึ่งอาจจมีนักท่องเที่ยวสะสมเป็นจำนวนมาก และ 2.ก้นบุหรี่ที่พบส่วนใหญ่เป็นก้นบุหรี่ที่มีลักษณะเก่าจึงอาจเป็นก้นบุหรี่ตกค้างอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อการประเมินผลของมาตรการได้ถูกต้องต่อไป