ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบเกาะภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนและสัตว์พื้นทะเล) รวมทั้งสิ้น 19 สถานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบเกาะภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนและสัตว์พื้นทะเล) รวมทั้งสิ้น 19 สถานี

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มประเมินผลผลิตชีวภาพทางทะเล ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ออกภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมตัวอย่างสัตว์พื้นทะเลรอบเกาะภูเก็ต ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง (แพลงก์ตอนและสัตว์พื้นทะเล) รวมทั้งสิ้น 19 สถานี สภาพพื้นที่โดยทั่วไปยังคงสมบูรณ์โดยธรรมชาติ   สัตว์พื้นทะเลที่พบเบื้องต้นเป็นกลุ่ม Polychaete, Crustacean,  Mollusc  ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบอาศัยได้ทั่วไปบริเวณระบบนิเวศหาดทราย-หาดทรายปนโคลน คุณภาพน้ำทั่วไปใสสะอาดไม่มีกลิ่น โดยค่าความเค็มของน้ำทะเลอยู่ระหว่าง 22-32 ppt สภาพดินดีไม่มีกลิ่น นอกจากบริเวณหาดป่าตองทางด้านปากคลองซึ่งมีสีดำและมีกลิ่นเหม็น ค่าอุณหภูมิดินอยู่ระหว่าง 26-34 องศาเซลเซียส พบนักท่องเที่ยวเบาบางทั่วทุกหาดเนื่องจากเข้าช่วงมรสุม  การติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมดังกล่าวควรจะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากพบว่าผิดปกติ จักได้หาสาเหตุได้ทันท่วงที