ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3

วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ในระบบนิเวศป่าชายเลน คลองเกาะผี จังหวัดภูเก็ต ให้แก่คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลวิชิต  และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จำนวน 40 คน