ข่าวประชาสัมพันธ์

พบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณหาดแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่

พบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณหาดแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น.เจ้าหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่นรภ. แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณหาดแหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า เป็นเต่าตนุ เพศเมีย ความยาวกระดอง 94 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 83 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ100 กิโลกรัม สภาพซากเน่ามาก ผิวหนังบวมพอง แผ่นกระดองหลุดลอกและกระดูกสันหลังแยกออกจากกัน ลูกตาถล่นและเนื้อเยื่อภายใน ช่องท้องโผล่ออกมา ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่นรภ. แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นและทำการเก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อตรวจสอบทางพันธุกรรมพร้อมกับฝังซากไว้ในพื้นที่ที่พบต่อไป