ข่าวประชาสัมพันธ์

พบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณหาดท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

พบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณหาดท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 มิถุนายน  2561 เวลา 14.30 น.เจ้าหน้ากลุ่มสัตว์ทะเลหายาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรม จังหวัดภูเก็ต  ว่าพบซากเต่าทะเลเกยตื้นอยู่บริเวณหาดท่าฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นเต่าหญ้า เพศเมีย ความยาวกระดอง  40 เซนติเมตร ความกว้างกระดอง 45 เซนติเมตร น้ำหนัประมาณ  35 กิโลกรัม สภาพซากเน่ามาก ผิวหนังบวมพองแผ่นหนังลอกหลุดบางส่วน โดยเฉพาะบริเวณส่วนหัว ลูกตาถลนและปูดออกจากเบ้าตา  ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ประสานงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ต  ในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นและทำการเก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อตรวจสอบทางพันธุกรรมพร้อมกับฝังซากไว้ในพื้นที่ที่พบต่อไป