ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรากฎการณ์หอยฝาเดียวจำนวนมากขึ้นกองทับถมบริเวณชายหาดประพาส

ปรากฎการณ์หอยฝาเดียวจำนวนมากขึ้นกองทับถมบริเวณชายหาดประพาส

ตามที่ปรากฎเป็นข่าวว่าเกิดปรากฎการณ์หอยฝาเดียวจำนวนมากขึ้นกองทับถมบริเวณชายหาดประพาสใกล้กับสถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรชายฝั่งอันดามัน สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลกำพวน จังหวัดระนอง และได้ประสานกับเครือข่ายในพื้นที่ ทราบว่า ปรากฎการณ์ดังกล่าวเกิดภายหลังจากที่มีพายุฝนตกหนัก และลมแรง  หอยที่พบ เป็นหอยเจดีย์ หรืออกชื่อเรียกหอยพลูจีบในวงศ์ Terebridae เป็นหอยที่พบได้เสมอในพื้นที่ที่เป็นหาดทรายทอดยาวตามแนวชายฝั่ง โดยอาศัยฝังตัวอยู่ในทราย แต่ปรากฏการณ์ที่หอยเจดีย์ที่ยังมีชวิตขึ้นมากองทับถมเกิดไม่บ่อยนัก คาดว่าการเกิดปรากฏการณ์ครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีพายุฝนลมแรง และฝนตกหนักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในจังหวัดระนอง ปริมาณน้ำฝนจำนวนมากขังท่วมในพื้นที่ชุมชน  และน้ำไหลลงคลองกำพวน ซึ่งปริมาณน้ำจืดปริมาณมากไหลงสู่พื้นที่ชายฝั่งอาจเป็นสาเหตุให้หอยชนิดนี้ที่ฝังตัวในทราย อพยพโผล่ขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณน้ำจืด ที่สะสมอยู่ใต้หาดทราย และจะติดตามประสานข้อมูลเพิ่มเติมจากสถานีวิจัยและพัฒนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป