ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวม 13 สถานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวม 13 สถานี

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2561 เจ้าหน้าที่กลุ่มสมุทรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งบริเวณหาดป่าตอง และคลองปากบาง จ.ภูเก็ต รวม 13 สถานี พร้อมทำการตรวจวัดปัจจัยคุณภาพน้ำเบื้องต้น บริเวณหาดป่าตอง สถานี B1 - B4 พบค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ในช่วง 8.12 - 8.19 ความเค็ม 32 ppt อุณหภูมิน้ำ 29.9 - 30.4 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 6.01 - 6.52 มิลลิกรัมต่อลิตร บริเวณคลองปากบาง สถานี K1-K4 ค่าความเป็นกรด - ด่าง อยู่ในช่วง 6.68 – 8.08 ความเค็ม 0 - 32 ppt อุณหภูมิน้ำ 28.6 - 30.8 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 0.17 - 6.81 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำมีกลิ่นเหม็น สีดำ และพบขยะจำนวนมาก เเละสถานีบ่อบำบัดเทศบาลเมืองป่าตอง ค่าความเป็นกรด - ด่าง เท่ากับ 6.85 อุณหภูมิน้ำ 29.9 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 5.86 มิลลิกรัมต่อลิตร และไม่พบค่าความเค็ม โดยรวมปัจจัยคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ สภาพอากาศทั่วไปคลื่นลมค่อนข้างสงบ อากาศร้อนอบอ้าว และมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่วนปัจจัยอื่นๆ จะทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป