ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561

เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้จัดฝึกอบรม การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2561 ในระบบนิเวศหาดโคลน ปลายแหลมสะพานหิน หมู่ที่ 1 ตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ให้แก่คณะทำงานสำรวจเก็บรวมรวบทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลวิชิต  และนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จำนวน 40 คน  ทั้งนี้มีการบรรยายพร้อมสอนให้นักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการจำแนกสัตวืเบื้องต้นที่ได้จากการสำรวจในธรรมชาติ ด้วยวธีการเดินเก็บและลากอวนทับตลิ่ง